Tüberküloz Maaşı 2019 Ve SSPE Maaşı

Yorum Yap 260 views
Tüberküloz Maaşı 2019 Ve SSPE Maaşı

Tüberküloz Maaşı 2019 Ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı Nedir?

Tüberküloz maaşı 2019 ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastaların öz bakım ihtiyaçları ve fiziki ortamlarının iyileştirilmesi için geliştirilen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu ile finanse edilen bir yardım programıdır.

Bu Yardım Programından Kimler Faydalanabilir?

Bu yardım programından, Türk vatandaşı olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen, Tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler faydalanabilir. Başvurular Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak.

Ödeme Zamanı, Ödeme Miktarı Ne Şekilde Yapılır?

Bu yardım programı kapsamında şartları sağlayan ve Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından başvurusu kabul edilen Tüberküloz veya SSPE hastalarına (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar düzenli nakdi yardım yapılır. Bu rakam 2019 yılı için 1.384,59 TL.’dir. Ayrıca Tüberküloz hastaları için Sağlık Bakanlığınca belirlenen şartları taşımak kaydıyla ilave aylık 600 TL bakım yardım ödemesi yapılabilir. Ödemeler her ayın 25 inde PTT üzerinden kişilerin hesaplarına aktarılır.

Tüberküloz ve SSPE hastalarına 2019 aylık 1,384,59 TL ödenirken, ayrıca yatağa bağımlı olan tüberküloz hastalarına ek olarak aylık 600 lira daha ödeme yapılacak. Dolayısıyla tüberküloz hastaları aylık 1.984,59 lira ödeme alacak. Uygulamadan yararlanmak için hastaların oturdukları hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden az olması gerekiyor.

Buna göre, ödenekten yararlanacak olanların hem kendisinin hem de aynı evde yaşayan ailesinin aylık gelirinin 1346 liradan az olması gerek. Bununla birlikte SSPE hastalarının sağlık kurulu raporu da bulunması gerekiyor. Bu şartlara sahip olan hastalar Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları’na başvurarak bu yardımdan yararlanabilecek.

Tedavi görmemiş tüberküloz hastaları 12 ay boyunca ödeme alırken; ilaçla tedavi görenlere 30 ay, tüberkülöz menenjit hastalarına 18 ay, kemik tüberküloz hastalarına ise 15 ay boyunca 1.085 lira ödenecek. SSPE hastaları için tedavileri ne kadar sürerse o süre içinde aylık yardımdan faydalanabilecek.

KAYNAK: https://www.ailevecalisma.gov.tr/