GSS Zorunlu Mu ? Başvuru Süresi Var Mı ?

Yorum Yap 265 views
GSS Zorunlu Mu ? Başvuru Süresi Var Mı ?

GSS zorunlu mu ? Zorunlu olarak herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması 1/1/2012 tarihinde başlamıştır. Kapsam dışı olarak adlandırılan banka sandıkları mensupları hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar dediğimiz kesim hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır. Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, devlet memuru olan, isteğe bağlı sigortalı olan, Kurumdan aylık ve gelir alan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.

Bu kişilerin yanı sıra, herhangi bir kapsamda olmayan ya da sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında olmayan yani işsiz, Kurumdan gelir ya da aylık almayan ya da bakmakla yükümlü olunan olmayan kişilerde genel sağlık sigortası kapsamındadır. Bu kişiler Kurum tarafından otomatik olarak sistem üzerinden bulunup genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmektedir.

GSS Zorunlu Mu ? Belli Bir Süre Var Mı?

Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması nedeniyle GSS kapsamında resen tescil ettiğimiz kişilere durumlarını belirten bir tebligat gönderilmektedir.  Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı asgari ücretin 1/3’ünün altında olduğunu düşünenler bu tebliğden itibaren 1 ay içinde gelir testi için yerleşim yerinin bulunduğu SYDV’ye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Gelir Durumu Değişenler Tekrar Gelir Testine Gidebilir Mi?

Bu kapsamdaki sigortalılardan gelir durumu değişenler durumunun değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirler.

Mevcut Durumdaki GSS Prim Tutarları Torba Yasa Düzenlemesi İle Düşürüldü Mü?

  • 6824 sayılı Torba yasadan önce geliri asgari ücretin 1/3’ünden fazla olduğu için gss primini cebinden ödeyenler için 3’lü bir yapı bulunmaktaydı. Buna göre 2017 yılı için belirlenen asgari ücrete göre geliri;
  •  Asgari ücretin üçte biri ila asgari ücret arasında  (592,50 ila 1.777,50 TL arası) 71,10 TL
  • Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ise (1.777,50 ila 3.555 TL)  213,30 TL,
  • Asgari ücretin iki katından fazla ise426,60 TL prim ödemekteydi. Torba yasadan sonra ise bu 3’lü yapı teke düşürülmektedir.

Yeni sistemde ise 2019 yılı için belirlenen asgari ücrete göre geliri;
Asgari ücretin üçte birinin üstünde ise  asgari ücretin %3’ü üzerinden 2019 yılı için 76,75 TL prim ödenmektedir.

6824 Sayılı Torba Yasa Birikmiş Prim Borçlarına İndirim Getiriyor Mu?

GSS prim borçlarına, maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Diğer taraftan ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının; tekli prim sistemi prim miktarına eşit veya fazla olması halinde (76,75 TL) bu miktar; az olması halinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanacaktır. Eğer ki borç aslı bu miktarın altında ise asıl borç aynen kalacaktır. Örneğin; 2016 yılında gelir asgari ücretin iki katından fazla olan kişinin gecikme cezası silindikten sonra ödemesi gereken 395 TL’lik  borcu 76,75 TL’ye düşmektedir.

GSS’lilerin Gerek Primi Kendi Cebinden Ödeyenler Gerekse De Devlet Tarafından Karşılananlar İçin Sağlıktan Yararlanma Şartları Ne Şekilde Aynı Mıdır?

İki grup arasından bu farklılık göstermektedir.
60/c-1 (eski yeşilkartlılar) sigortalılarının sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde herhangi bir şart aranmamaktadır. Bu kapsamda sigortalı olunduğu andan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmektedir.

60/g kapsamındaki primini kendi cebinden ödeyen kişiler için ise 2 temel kural bulunmaktadır; bu kişilerin 30 gün prim ödemesinin bulunması ve 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Bu kurallar ile birlikte 6284 sayılı Torba yasa geçmiş dönem prim borçları için sağlık hizmetlerinden faydalanma noktasında sigortalılara kolaylık getirmektedir. 60/g sigortalıları on iki aylık süre içerisinde sağlık hizmet sunucusuna müracaat ettiklerinde 30 gün prim ödemesi ve cari dönem 60 günden fazla borcunun da bulunmaması şartıyla geçmiş dönem gss prim borçları sorgulanmadan sağlık hizmeti alabileceklerdir.

KAYNAK: http://www.sgk.gov.tr

Etiketler