E Rapor Sorgulama Nedir ?

Yorum Yap 391 views
E Rapor Sorgulama Nedir ?

E rapor sorgulama nedir? Zaman zaman sağlık sorunları, gerek iş başvurusu gibi konulardan dolayı sağlık kuruluşlarına müracaat etmekte sağlık raporu almaktayız. Sağlık raporlarını almak için uzun bir bürokrasi süreci yaşamakta, bazen de birden fazla kuruma şahsen gitmek durumunda kalmaktayız. Buna ek olarak görsel ve yazılı medyadan, sahte raporlar hazırlanarak kamu zararı oluşturulduğunu öğrenmekteyiz. Sağlık raporlarında yaşanan bu problemlere çözüm getirmek amacıyla, Sağlık Bakanlığı tamamen kendi iç kaynaklarıyla geliştirdiği bu sorgulama Sistemini hayata geçirmiştir.

e Rapor sorgulama Sistemi Nedir?

Sağlık kuruluşlarınca verilen raporların (engelli, engelli, sürücü, istirahat vb.) elektronik ortamda, e-imzalı olarak verilmesini sağlamak amacıyla, “e-Rapor Sistemi” geliştirilmiştir.

e-Rapor sorgulama nedir ? Sisteminin hizmete sunulmasıyla, ülkemiz genelinde, sağlık kuruluşlarınca verilen tüm sağlık raporu süreçlerinin elektronik ortama taşınmıştır. Bu süreçler sonunda üretilen raporların e-imzalı olarak oluşturulması sağlanmaktadır. Bu Sistem ile birlikte, sağlık kuruluşlarında üretilen farklı raporlar, ilgili kurum ve kuruluşlarla mevzuatlar çerçevesinde paylaşılabilmektedir. Aynı zamanda vatandaşlarımız kendilerine ait raporlara e-Devlet kapısı üzerinden ulaşabilmektedirler. Bu Sistemi, tüm sağlık raporlarını kapsayacak şekilde devreye alınmaktadır.

SGK’dan E Rapor Açıklaması

“Kurumun ödeme kapsamındaki ilaçların kullanımı için gerekli sağlık raporlarının MEDULA sistemini kullanan sunucularında 01 Kasım 2011 tarihinden itibaren. Aile Hekimliklerinde ise 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren “e-rapor” olarak çıkarılmasının zorunlu hale getirildiği “manuel (kağıt)” ilaç raporları kabul edilmediği;

“Bu raporun” olarak çıkarılmasının zorunlu olmadığı sağlık hizmeti sunucularınca 01 Şubat 2019 tarihinden itibaren düzenlenen “manuel (kağıt)” ilaç raporlarının, sistemsel alt yapı çalışmalarının tamamlanması nedeniyle Kurumca kabul edilmeyecek. Bu tarihten itibaren tüm sağlık hizmeti sunucularında ilaç sağlık raporlarının rapor” olarak düzenlenmesi gerektiği, bu tarihten önce düzenlenen “manuel (kağıt)” ilaç raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olacağı;

Ayrıca tüm sağlık hizmeti sunucularınca çıkarılan ilaç sağlık raporlarının 01 Mart 2019 tarihinden itibaren. Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış olması zorunlu olduğu; güvenli Elektronik İmza ile imzalanmayan raporların sistemden çıkarılmasına izin verilmeyeceği; hasta mağduriyetlerinin yaşanmaması için tüm sağlık hizmeti sunucularınca gereken önlemin alınması gerektiği bildirilmektedir.”.

T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bu sorgulama sistemine ulaşmak için tıklayın.